DeporXest

REXISTRO DE PERSOAS FÍSICAS

Complete o seguinte formulario e enviarémoslle por correo electrónico o usuario e a clave para poder inscribirse on line nas actividades.

Nome *:
Apelidos *:
NIF NIE/Pasaporte
Xénero *: Masculino Feminino
Data de Nacemento *: (dd/mm/aaaa)
Teléfono *:
Correo Electrónico *:
Repite o Correo Electrónico *:
Dirección *:
CP *:
Concello *:
Provincia *:
Clave *:
Repite a Clave *:
A clave debe ter como mínimo: 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número e 1 símbolo

Acepto os termos e condicións de uso
(*) Os campos con * son obrigatorios.
 
Unha vez rexistrados, recibirán un correo electrónico cunha ligazón para activalo usuario. Ata que active o usuario non poderá acceder a súa conta.
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707