DeporXest
Servizo:
Actividade:
Días:
Lúns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
Sábado
Domingo
Unidades:
PISTA COMPLETA
TERZO PISTA 1
TERZO PISTA 2
TERZO PISTA 3
AULA
XIMNASIO MUSCULACIÓN
XIMNASIO SALA AERÓBIC
Luns
(13/05/2024)
Martes
(14/05/2024)
Mércores
(15/05/2024)
Xoves
(16/05/2024)
Venres
(17/05/2024)
Sábado
(18/05/2024)
Domingo
(19/05/2024)
HORASPISTA COMPLETAPISTA COMPLETAPISTA COMPLETAPISTA COMPLETAPISTA COMPLETAPISTA COMPLETAPISTA COMPLETA
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:00-14:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
09:00-14:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
09:00-16:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:20-11:05
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
10:20-11:05
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
10:20-11:05
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
10:20-11:05
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
11:05-12:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
11:05-12:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
11:05-12:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
11:05-12:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:00-21:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
16:00-21:00
RESERVA EDUCACION FISICA - BASE
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:00-19:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
18:00-19:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:00-20:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
19:00-20:00
RESERVA FUTBOL SALA SENIOR - SENIOR
19:00-20:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:00-21:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
20:00-21:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
20:00-21:00
RESERVA FUTBOL SALA BASE - BASE
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:00-22:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR - SENIOR
21:00-22:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR - SENIOR
21:00-22:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR - SENIOR
21:00-22:00
RESERVA PATINAXE BASE - RESERVA PATINAXE NENOS
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:00-23:00
RESERVA BALONCESTO SENIOR - SENIOR
22:30 - 23:00
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707