DeporXest
RESERVA PRAZAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O CURSO 22/23
08/06/2022

Solicitar cita previa a partir do día 1 de xuño De luns a venres de 09:00 a 14:00 h. Tfno.: 981 492 804 / 607 626 812 De luns a venres de 16:00 a 21:00 h. Tfno.: 981 340 936

Reserva do 8 de xuño ao 6 de xullo no Pavillón de "A Xunqueira" para alumnado matriculado no mes de xuño.
Do 8 a 21 de xuño para usuarios/as empadronados ou escolarizados en Fene
Do 22 de xuño ao 6 de xullo para o alumnado de fóra de Fene.
RESERVA DE PRAZAS PARA AS ESCOLAS DEPORTIVAS DA PISCINA,
PAVILLÓNS, KÁRATE E JUDO - CURSO 22/23
Documentación a presentar
*Carné de usuario/a
*Para quen desexe domiciliar o pagamento trimestral, achegar un recibo do banco co
IBAN e os 20 díxitos da conta.
NORMATIVA XERAL
Todo o alumnado matriculado no mes de xuño (que non teña cotas pendetes de pagamento
deste curso ou cursos anteriores), poderá facer a reserva de praza na escola na que estaba
matriculado no mesmo grupo e no mesmo horario no que estiveron durate o presente
curso, agás aqueles que por idade ou por nivel cambien de grupo, neste caso terá que
escoller novo horario.
As persoas que o desexen poderán facer a reserva de tódolas persoas integrantes da súa
unidade familiar (sempre que sexan alumnado de escolas deprtivs durante o mes de xuño)
e de dúas persoas alleas á mesma (sempre e cando estas dúas persoas non vaian a
domiciliar o pagamanento, ca que para domiciliar é preciso que asine o titular da conta).
Finalizado o prazo de reservas se non se formalizou a dita reseva, esas prazas quedarán
libres para cambios solicitados no período de reserva, ou para novas altas no periodo de
matriculación no mes de setembro.
PAGAMENTO DE COTAS
RENOVACIÓN MENSUAL: Os/as usuarios/as que opten por esta modalidade de pagamento
terán que pagar a cota correspondente ao mes de outubro do 13 ao 26 de setembro.
Deberán retirar o recibo no pavillón de A Xunqueira nas ditas datas.
DOMICILIACIÓN BANCARIA: Para domiciliar o pagamento, que será trimestral, haberá que
cubrir a orde de domiciliación bancaria, o que implicará a matriculaición na actividade para
o curso 22/23. No caso de tramitar a baixa terán que facelo antes do comezo do curso, o 1
de outubro.
Natación de bebés 2022 - 2021 - 2020
Natación 1º infacnia: 2019 - 2018 - 2017
Iniciación infantil: 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
Perfeccionamento infantil: 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
Perfecionamento xuvenil: 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
Adultos: 2004 a 1956
3º Idade: 1957 e anteriores
FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707