DeporXest
RESERVA DE PRAZAS PARA ESCOLAS DEPORTIVAS DE PISCINA E PAVILLÓN A XUNQUEIRA CURSO 21-22
31/05/2021

Reserva do 7 de xuño ao 6 de xullo, no Pavillón da Xunqueira para o alumnado matriculado no mes de maio e sen cotas pendentes de pagamento. Solicitarase cita previa a partir do 1 de xuño nos teléfonos : 981 492 804 -- 607 626 812 ou 981 340 936 de luns a venres de 09:00 a 14 h. e de 16:00 a 21:00 h.

Unha vez solicitada a cita previa, o alumnado de Fene poderá realizar a súa reserva do 7 ao 18 de xuño e o alumnado de fóra de Fene a partir do 21 de xuño ao 6 de xullo.
Documentación a presentar:
* Carné de usuario/as
* Para quen desexe domiciliar o pagamento trimestralmente, achegar un recibo do banco o IBAN e os 20 díxitos da conta.
Normativa xeral
Todo o alumnado matriculado no mes de de maio (que non teña cotas pendentes de pagamento nin deste curso nin de cursos anteriores), poderá facer a reserva de praza na escola na que estaba matriculado, no mesmo grupo e no mesmo horario no que estaban matriculados no presente curso, agás aqueles que por idade ou por nivel cambien de grupo; neste caso terá que escoller novo horario.
As persoas que o desexen poderán facer a reserva de tódalas persoas integrantes da súa unidade familiar (sempre que sexan alumnado de escolas deportivas durante o mes de maio) e de dúas persoas alleas á mesma (sempre e cando estas dúas persoas non vaian domiciliar o pagamento, xa que para domiciliar é preciso que asine o titular da conta).
Finalizado o prazo de reserva, se non se formalizou a dita reserva, esas prazas quedarán libres para cambios solicitados no periodo de inscrición (no mes de setembro) por persoas usuarias ou novas matriculacións.
PAGAMENTO DAS COTAS
RENOVACIÓN MENSUAL: Os/As usuarios que opten por esta modalidade de pagamento terán que pagar a cota correspondente ao mes de outubro do 13 ao 26 de setembro. Deberán retirar o recibo no pavillón da Xunqueira nas mencionadas datas.
DOMICILIACIÓN BANCARIA: Para domiciliar o pagamento, que será trimestral, haberá que cubrir a orde de pagamento, o que implicará a matriculación na actividade para o curso 2021-2022. No caso de tramitar a baixa terán que facelo antes do comezo do curso, o 1 de outubro.
Anos de nacement nas escolas da piscina:
Natación de bebés: 2019 - 2020 -2021
Natación 1ª Infancia: 2016 - 2017 - 2018
Iniciación Infantil: 2009 a 2015
Perfeccionamento Infantil: 2009 a 2015
Natación Xuvenil: 2004 a 2008
Natación para Adultos: 1955 a 2003
Natación 3ª Idade: 1956 e anteriores
FOTOS
ARQUIVOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707