DeporXest
INICIACION INFANTIL
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: NATACION
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
E. NATC. NORMAL PISCINA MENOR 18 ANOS 1 DIA SEM. COTA MENSUAL 7,65 €
E. NATC. NORMAL PISCINA MENOR 18 ANOS 1 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL 22,95 €
INI. INFANTIL 01:  
- Horarios:
Luns de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 02:  
- Horarios:
Martes de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 03:  
- Horarios:
Martes de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 04:  
- Horarios:
Luns de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 05:  
- Horarios:
Martes de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 06:  
- Horarios:
Mércores de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 07:  
- Horarios:
Mércores de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 08:  
- Horarios:
Mércores de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 09:  
- Horarios:
Luns de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 10:  
- Horarios:
Luns de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 11:  
- Horarios:
Martes de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 12:  
- Horarios:
Luns de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 14:  
- Horarios:
Mércores de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 15:  
- Horarios:
Xoves de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 16:  
- Horarios:
Xoves de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 17:  
- Horarios:
Venres de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 18:  
- Horarios:
Xoves de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 19:  
- Horarios:
Xoves de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 20:  
- Horarios:
Venres de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 21:  
- Horarios:
Venres de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 22:  
- Horarios:
Xoves de 16:00 a 16:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INI. INFANTIL 23:  
- Horarios:
Luns de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
- Horas ECTS 0,75  
INI. INFANTIL 24:  
- Horarios:
Venres de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 5, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 6
- Máx. Inscricións 10  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunqueira@fene.gal
DESCRIPCION DA ACTIVIDADE
A familiarización é o proceso de adaptación inicial no medio acuatico , no que
o alumno sentirá e experimentara sensacións totalmente distintas as que percibe nun medio terrestre, co fin de tomar confianza no auga.
O Primeiro obxetivo será entrar en contacto co auga e intentar, se fose o caso eliminar rixidez muscular, pasando polo correcto mecanismo de respiración, ate os desprazamentos básicos e posturais.
Este proceso pode durar poucos días ou varias semans, dependendo das caracteríaticas individuais de cada persoa, como por exemplo a idade, o feito de ter recibido instrucións previas, o temor o auga ou o medo etc.
Serán obxetivos a conseguir o aprendizaxe das habilidades básicas acuáticas:
-Desprazamientos
-Xiros
-Adaptación ao medio acuático da respiración
-Saltos.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707