DeporXest
AC. FÍSCO FUNCIONAL
Tempada: 2023-2024
Servizo: DEPORTES

Bloque: EDUCACION FISICA FUNCIOINAL
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 01/10/2023 30/06/2024
Nome Usuarios Abonos Importe
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS ADULTO COTA MENSUAL 26,10 €
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS ADULTO COTA TRIMESTRAL 78,30 €
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS MAIOR 65 ANOS COTA MENSUAL 20,90 €
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS MAIOR 65 ANOS COTA TRIMESTRAL 62,70 €
AC. FÍSICO FUNCIONAL 1:  
- Horarios:
Martes, Xoves, Venres de 09:00 a 10:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
AC. FÍSICO FUNCIONAL 2:  
- Horarios:
Martes, Xoves, Venres de 10:00 a 11:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
AC. FÍSICO FUNCIONAL 3:  
- Horarios:
Luns, Mércores, Xoves de 10:00 a 11:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - AULA, PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
AC. FÍSICO FUNCIONAL 4:  
- Horarios:
Luns, Mércores, Xoves de 09:00 a 10:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - AULA, PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunquiera@fene.gal
DESCRIPCION DA ACTIVIDADE
Estas escolas son programas de saúde que utilizan as actividades físicas, acuáticas ou non,cunha finalidade de traballo puramente correctivo-preventivo, aproveitando as propiedades curativas e preventivas que ten a actividade física.
Estas actividades non buscan a iniciación ou o perfeccionamento en ningún deporte, nin a capacitación deportiva en si senón que buscan complementar os tratamentos farmacolóxicos, ortopédicos, rehabilitadores e outras estratexias que os profesionais indiquen.
No caso da natación terapéutica é importante ter en conta que non se trata de natación, se entendemos como tal a natación con catro estilos tecnicamente depurados. O plantexamento é ofrecer actividades acuáticas que inclúan unha maior variedade de recursos brindando mellores posibilidades de execución para caso en particular
As clases de Rehabilitación funcional ou natación terapéutica están orientados a :
Tratamentos para a columna vertebral; hiperlordose, hipercifose, escoliose, hernias discais, artrose, malas posturas.
Enfermidades cardiacas, circulatorias, artrose en xeral, artrite, obesidade,…
Alteracións respiratorias
Estrés: contracturas, relaxación en xeral para liberar tensións psicofísicas.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707