DeporXest
SUSPENSIÓN TEMPORAL DA RESERVA PREVIA NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O CURSO 2020/2021
04/06/2020

O DEPARTAMENTO DE DEPORTES DO CONCELLO DE FENE INFORMA DE QUE:

Debido á nova situación provocada polo COVID19, a reserva previa nas escolas deportivas municipais para o curso 2020 – 2021, que habitualmente se facía nos meses de xuño e xullo, queda temporalmente suspendida, xa que non se pode garantir a seguridade do alumnado nas condicións e ratios establedidas ata a chegada da pandemia.
A programación e posterior reserva ou matriculación nestas escolas non se retomarán ata que estean concretados e definidos, por parte da Xunta de Galicia, uns protocolos de actuación referentes ás escolas deportivas e aforos nas instalacións municipais que garantan a seguridade de todo o alumnado.
Os protocolos de actuación e a normativa de matriculación actuais adaptaranse no seu momento segundo as directrices que establezan as autoridades sanitaria


https://fene.gal/portal-cidadan/noticia/gl/5635
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707