DeporXest
AVISO SOBRE O PAGAMENTO DE COTAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS POLA ALERTA DECRETADA POR COVID-19
25/03/2020

O concello suspende o pagamento das actividades ate novo aviso

O Concello de Fene informa que mentres dure o estado de alarma suspéndese o pagamento trimestral e mensual das cotas correspondentes ás escolas deportivas e culturais municipais.
Unha vez normalizada a situación, ditaranse as instrucións oportunas para a regularización destes pagamentos.
máis e novas informacións neste enlace


www.fenecidadan.gal
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707