DeporXest
PAVILLON A XUNQUEIRA, APERTURA PARA A PRETEMPADA
02/09/2019

Dende o dia de hoxe e ate o dia 30 de setembro o pavillón A Xunqueira estará aberto para adestramentos de pretempada.

horario de apertura de 18:00 a 22:00 h.
podes consultar a ocupación semanal no enlace que se xunta


http://deporte.fene.es/WebDeportesFene/ocupaciones/semanal/index.jsp?idInstalacion=12&idUnidadGestion=5
FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707