DeporXest
REHABILITACION FUNCIONAL
Tempada: 2018-2019
Servizo: DEPORTES

Bloque: EDUCACION FISICA FUNCIOINAL
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS ADULTO COTA MENSUAL: 26,10 €
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS ADULTO COTA TRIMESTRAL: 78,30 €
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS MAIOR 65 ANOS COTA MENSUAL: 20,90 €
E.D. PAV. A XUNQUEIRA 3 HORAS MAIOR 65 ANOS COTA TRIMESTRAL: 62,70 €
REH. FUNC. 1:  
- Horarios:
MAR, XOV E VENRES de 09:00 a 10:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
REH. FUNC. 2:  
- Horarios:
MAR, XOV. E VENRES de 10:00 a 11:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
REH. FUNC. 3:  
- Horarios:
LUNS, MERC E XOVES de 10:00 a 11:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - AULA, PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
REH. FUNC. 4:  
- Horarios:
LUNS, MERC. E XOVES de 09:00 a 10:00
- Lugar: PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - AULA, PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA - XIMNASIO MUSCULACIÓN
- Máx. Inscricións 10  
INFORMACIÓN
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunquiera@fenecidadan.net
DESCRIPCION DA ACTIVIDADE
Estas escolas son programas de saúde que utilizan as actividades físicas, acuáticas ou non, cunha finalidade de traballo puramente correctivo-preventivo, aproveitando as propiedades curativas e preventivas que ten a actividade física.
Estas actividades non buscan a iniciación ou o perfeccionamento en ningún deporte, nin a capacitación deportiva en si senón que buscan complementar os tratamentos farmacolóxicos, ortopédicos, rehabilitadores e outras estratexias que os profesionais indiquen.
No caso da natación terapéutica é importante ter en conta que non se trata de natación, se entendemos como tal a natación con catro estilos tecnicamente depurados. O plantexamento é ofrecer actividades acuáticas que inclúan unha maior variedade de recursos brindando mellores posibilidades de execución para caso en particular
As clases de Rehabilitación funcional ou natación terapéutica están orientados a :
Tratamentos para a columna vertebral; hiperlordose, hipercifose, escoliose, hernias discais, artrose, malas posturas.
Enfermidades cardiacas, circulatorias, artrose en xeral, artrite, obesidade,…
Alteracións respiratorias
Estrés: contracturas, relaxación en xeral para liberar tensións psicofísicas.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707