DeporXest
PERFECCIONAMENTO INFANTIL
Tempada: 2018-2019
Servizo: DEPORTES

Bloque: NATACION
Tipo: ANUAL

Instalacións onde se imparte:
E. NATC. NORMAL PISCINA MENOR 18 ANOS 1 DIA SEM. COTA MENSUAL: 7,65 €
E. NATC. NORMAL PISCINA MENOR 18 ANOS 1 DIA SEM. COTA TRIMESTRAL: 22,95 €
PERF. INFANTIL 01:  
- Horarios:
LUNS de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 02:  
- Horarios:
LUNS de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 03:  
- Horarios:
MARTES de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 04:  
- Horarios:
PERF. INFANTIL 4 de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 05:  
- Horarios:
MÉRCORES de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 06:  
- Horarios:
MERCORES de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 07:  
- Horarios:
MERCORES de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 08:  
- Horarios:
LUNS de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 10:  
- Horarios:
MERCORES de 19:00 a 19:45
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 1, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 2
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 11:  
- Horarios:
XOVES de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 12:  
- Horarios:
VENRES de 17:30 a 18:15
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 15:  
- Horarios:
XOVES de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 16:  
- Horarios:
XOVES de 18:15 a 19:00
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
PERF. INFANTIL 17:  
- Horarios:
VENRES de 16:45 a 17:30
- Lugar: PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 3, PISCINA MUNICIPAL DE CENTIEIRAS - RUA 4
- Máx. Inscricións 12  
INFORMACIÓN
NFORMACION E INCRICIÓNS:
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DO PAVILLÓN A XUNQUEIRA
Horario atencion ao público
luns a venres horaio de maña de 08:30 a 14:30 h, mércores tarde 16:00 a 19:00 h.
Tlfno.- 981 492 804 - 607 626 812
caixa correo.- pavillon.xunquiera@fenecidadan.net
DESCRICION DA ACTIVIDADE
Os obxetivos da natación nas escolas de perfeccionamento é a consolidación das habilidades acuáticas específicas e o coñecemento e práctica dos diferentes estilos e normas do regulamento de natación.

FOTOS
Concello de Fene | Praza do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500, Fene, (A Coruña) | Email: correo@fene.gal | Teléfono: 981 492 707